ESPAIS LLIURES DE TÒXICS

Les pintures plàstiques, vernissos i productes de neteja convencionals contenen compostos orgànics volàtils (COV) que poden tenir efectes nocius per la salut i el medi ambient. Proposem alternatives consistents en productes naturals.

ESTALVI D’ENERGIA I CONFORT

És imprescindible un bon aïllament tèrmic i acústic per aconseguir vivendes confortables, a més de l’estalvi energètic que suposa. Això es pot aconseguir amb productes ecològics i no contaminants.

HUMITATS I FONGS

Amb materials higroscòpics i oberts a la difusió de vapor, es pot reduir l’efecte de les humitats en soterranis i plantes baixes.
Un mal aïllament pot provocar condensacions en els tancaments, que afavoreix l’aparició de fongs.

LA SALUT ENS IMPORTA

Un ambient interior sa és condició indispensable per la salut i el benestar.
Disposem de solucions per a persones amb al•lèrgies i amb Sensibilitat Química Múltiple (SQM).

CAMPS MAGNÈTICS

Els elements d’acer i els corrents elèctrics generen camps magnètics artificials, capaços de produir tensions nocives per a la salut. És possible l’apantallament d’ones d’alta i baixa freqüència amb materials de fàcil aplicació.

MEDI AMBIENT

Ens preocupa el medi ambient i utilitzem productes respectuosos i no contaminants.

Segueix-nos!!